„Žalgirio“ arenos baseino vidaus tvarkos taisyklės

ENGLISH VERSION

 1. Bendrosios nuostatos
  1. „Žalgirio arenos“ baseine, esančiame Kauno miesto pramogų ir sporto rūmų „Žalgirio“ arenos priestate 1u1/g, adresu Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaune (toliau – Baseinas) lankytojai gali naudotis: 50 metrų baseinu, 25 metrų baseinu, pramoginiais baseinais, sūkurinėmis voniomis, pirtimis.
  2. Baseino valdytojas (toliau – Valdytojas) – UAB „KAUNO ARENA“ (juridinio asmens kodas 302505310, buveinės adresas Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas, tel. Nr. +37068794752, el. paštas: baseinas@zalgirioarena.lt).
  3. Lankytojas – kiekvienas asmuo, kuris Valdytojo nustatyta tvarka įsigijo bilietą, abonementą, dovanų kuponą gavo leidimą ar kitais Valdytojo nustatytais teisėtais būdais pateko į Baseiną. Bilietų ir abonementų įsigijimo, keitimo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką nustato šios taisyklės (toliau – Taisyklės).
  4. Taisyklės nustato Baseino lankytojų aptarnavimo (paslaugų teikimo) tvarką, privalomus saugumo, higienos ir kitus reikalavimus lankytojams, Baseino Valdytojo ir lankytojų teises, pareigas bei jų atsakomybės ribas, bilietų, abonementų pardavimo ir papildomų paslaugų teikimo sąlygas.
  5. Taisyklės viešai skelbiamos ir privalomos visiems Baseino lankytojams, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Asmuo, prieš sudarydamas sutartį dėl Baseino paslaugų (t. y. įsigydamas bilietą ar abonementą), privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir, naudodamasis Baseino paslaugomis, jų laikytis.
  6. Lankytojas visiškai atsakingas už savo sveikatos būklę ir galimybę naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis. Valdytojas ir jo darbuotojai neatsako dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Baseine.
  7. Teisę naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis turi bet kokio amžiaus asmenys, išskyrus šiose Taisyklėse numatytas išimtis.
  8. Baseine draudžiama lankytis šiems asmenims:
   1. Asmenys, sergantys COVID-19 ar bet kokia kita virusine/infekcine liga, asmenys, įtariami, kad serga COVID-19 liga, ar bet kokia kita virusine/infekcine, ir asmenys, turėję sąlytį, su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija);
   2. Sergantiems infekcinėmis ligomis;
   3. Sergantiems konjunktyvitu, užkrečiamomis odos ligomis;
   4. Asmenims su atviromis žaizdomis;
   5. Asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų;
   6. Asmenims su kitais negalavimais, kurie kelia ar gali kelti grėsmę savo ar kitų lankytojų sveikatai ir saugumui;
   7. Asmenims, kurių elgesys kelia pavojų Baseinui, jo saugumui ir higieninei būklei arba prieštarauja visuomenėje priimtoms gero elgesio taisyklėms;
  9. Vaikai iki 16 metų gali lankytis Baseine tik lydimi juos prižiūrinčių suaugusiųjų asmenų, kurie visiškai atsako už jų saugumą lankymo metu. Suaugęs asmuo turi būti vyresnis nei 18 metų ir prisiimti visišką atsakomybę už prižiūrimų vaikų saugumą, sveikatos būklę, elgesį, šių Taisyklių laikymąsi, už vaikų daiktų saugojimą, spintelių saugų užrakinimą. Vienas suaugęs asmuo gali lydėti ne daugiau nei 4 (keturis) vaikus.
  10. Nepilnamečiai nuo 16 iki 18 metų lankytis baseine gali savarankiškai, tačiau jiems yra reikalingas raštiškas tėvų/globėjų sutikimas. Sutikimą tėvai/globėjai turi pasirašyti baseino registratūroje atvykus su nepilnamečiu vaiku. Tėvų/ globėjų sutikimas galioja iki kol vaikas sulaukia pilnametystės.
  11. Negalią turintys asmenys, kuriems dėl jų sveikatos būklės yra reikalinga kito asmens priežiūra, Baseine gali lankytis tik lydimi jį prižiūrinčio pilnamečio asmens arba asmeninio asistento.
  12. Atliekant techninę profilaktiką, apie tai įspėjus iš anksto, Baseinas gali būti laikinai uždarytas.
  13. Iš anksto viešai skelbiamų varžybų metu gali būti apribotas ar laikinai sustabdytas naudojimasis Baseino paslaugomis. Apie planuojamas varžybas lankytojai informuojami zalgirioarenosbaseinas.lt, registratūroje ir/ar socialiniuose tinkluose. Šis laikotarpis nėra kompensuojamas.
  14. Lankytojai privalo palikti Baseiną likus 15 (penkiolikai) minučių iki Baseino darbo pabaigos arba nedelsiant po personalo nurodymo. Pro vartelius (turniketą) lankytojai turi išeiti iki Baseino darbo pabaigos, išėjus vėliau taikomas papildomas mokestis.
  15. Kilus klausimams ar neaiškumams, lankytojai turi kreiptis į Baseino personalą.
 2. Bilietų įsigijimo tvarka, įkainiai
  1. Bilietų kainos pateikiamos Baseino kasoje ir interneto puslapyje zalgirioarenosbaseinas.lt, bilietai parduodami Baseino kasoje arba interneto puslapyje.
  2. Parduodamų bilietų kiekis ir išduodamų lustinių apyrankių skaičius turi atitikti faktinį įeinančių per įėjimo vartelius asmenų skaičių. Apyrankės neišduodamos vaikams iki 7 metų, nebent lankytojas reikalauja kitaip.
  3. Bilietai gali būti laikinai neparduodami dėl techninių kliūčių arba kai užimtos visos daiktų saugojimo spintelės.
  4. Asmeniui, įsigijusiam bilietą, abonementą ir nusprendusiam nesinaudoti Baseino paslaugomis, pinigai už bilietą, abonementą negrąžinami ir nekeičiami į kito tipo bilietą.
  5. Asmeniui, pametusiam abonementą, jo prašymu, gali būti išduodamas abonemento dublikatas.
  6. Baseino abonementu gali naudotis tik asmuo, kuriam abonementas yra priskirtas. Dalinti abonementą kitiems asmenims draudžiama. Galima abonementą perrašyti kitam asmeniui (2.13 punktas)
  7. Už grubius šių Taisyklių pažeidimus, Baseino administracija turi teisę panaikinti abonemento galiojimą.
  8. Dėl techninių kliūčių, renginių vykdymo metu, dėl kitų svarbių priežasčių Baseine laikinai gali būti draudžiama naudotis tam tikromis paslaugomis: sūkurinėmis voniomis, baseinais, pirtimis, gali nevykti grupiniai užsiėmimai ir kt. Tuo atveju, bilieto kaina nėra perskaičiuojama ir pinigai lankytojui nėra grąžinami.
  9. Vaikams iki 4 metų įėjimas į Baseiną nemokamas.
  10. Vaikams nuo 4 iki 18 metų galioja baseine nustatyti įkainiai.
  11. Asmenys, norintys įsigyti bilietą ar abonementą su nuolaida, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (skrajutę, kortelę, pažymėjimą ar kt.).
  12. Kylant abejonių dėl lankytojo amžiaus, ar esant būtinybei nustatyti lankytojo tapatybę, Baseino personalas turi teisę pareikalauti lankytojo pateikti asmens tapatybės dokumentą (pasą, tapatybės kortelę, moksleivio/studento pažymėjimą ar pan.).
  13. Jei lankytojas, jau išėjęs iš Baseino, pageidauja pakartotinai patekti į Baseino teritoriją, jis turi įsigyti naują bilietą.
  14. Narystės perrašymas įkainotas kainoraštyje. Perrašyti narystę galima du kartus per narystės galiojimo laikotarpį, registratūroje.
  15. Narystės naudojimo sąlygos aprašytos sutartyje arba Nario kortelės naudojimosi instrukcijoje.
 3. Lustinė apyrankė, jos paskirtis ir naudojimas
  1. Parduodant bilietą ar abonementą į Baseiną, išduodama atitinkamos spalvos lustinė apyrankė, kuri priskiriama kiekvienam lankytojui individualiai.
  2. Lustinę apyrankę yra būtina aktyvuoti per pirmąsias 15 min. įeinant per įėjimo vartelius. Neaktyvavus lustinės apyrankės per 15 min., ji automatiškai blokuojama ir pinigai lankytojui negrąžinami.
  3. Bilieto ar abonemento tikslus galiojimo terminas, apsilankymo laikas ir sąlygos nurodytos kainoraštyje registratūroje arba zalgirioarenosbaseinas.lt
  4. Gavusiems lustinę apyrankę, yra suteikiamas kreditas, kurį lankytojas gali naudoti įsigydamas  papildomas paslaugas Baseine. Kredito limitas nustatomas pagal tuo metu galiojančius įkainius.
  5. Lankytojui, išnaudojusiam kredito limitą ir norinčiam jį papildyti, privaloma apmokėti savo sąskaitą išėjimo kasose.
  6. Lustines apyrankes gavę asmenys turi įeiti per įėjimo vartelius po vieną, priglausdami apyrankę prie skaitytuvo, esančio ant vartelių. Praleistas laikas Baseine pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai asmuo įeina per įėjimo vartelius ir stabdomas tada, kai lankytojas išeina per išėjimo vartelius priglausdamas apyrankę.
  7. Į Baseiną patekti galima taip pat turint biometrijos paslaugą. Praleistas laikas Baseine pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai asmuo identifikuojamas priglaudus pirštą prie skenavimo jutiklio, esančio turniketų viršutinėje dalyje. Laikas stabdomas, kai lankytojas išeina per išėjimo vartelius priglausdamas apyrankę.
  8. Su lustine apyranke Baseino teritorijoje lankytojas gali:
   1. atrakinti ir užrakinti daiktų saugojimo spintelę;
   2. įsigyti prekių ir paslaugų bare, nuomos punkte ir t.t.;
   3. infoterminale matyti lustinės apyrankės informaciją.
  9. Lankytojui praradus lustinę apyrankę ar sugadinus elektroninę jos dalį privaloma prieiti prie kasų ir kreiptis į personalą dėl lustinės apyrankės užblokavimo.
  10. Prieš išeidamas iš Baseino lankytojas turi atsiskaityti kasoje. Tuomet yra parodoma lankytojo mokėtina suma už Baseine jam suteiktas paslaugas ir/ ar jo nupirktas prekes.
  11. Išėjus anksčiau, t.y. neišbuvus viso skirto laiko limito, pinigai už neišbūtą laiką lankytojui negrąžinami.
  12. Už buvimo Baseine laiko limito viršijimą (laiką, už kurį nebuvo sumokėta įsigyjant lustinę apyrankę) arba už išėjimą po oficialių Baseino darbo valandų atsiskaitoma taip:
   1. lankytojui viršijus laiko limitą, skaičiuojamas mokestis už papildomai praleistą laiką nuo pirmos minutės ir skaičiuojamas už kiekvieną papildomą minutę;
   2. mokestis skaičiuojamas pagal tuo metu galiojančius įkainius ir sumokamas kasoje.
  13. Jeigu lankytojas negali sumokėti už papildomai praleistą laiką ar suteiktas paslaugas, pinigai iš jo išieškomi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  14. Lankytojai, padarę žalą Baseinui, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, atsako jų tėvai (globėjai) arba lydintys asmenys.
 4. Kita bendra informacija
  1. Baseino darbo laikas skelbiamas ant įėjimo durų, internete svetainėje zalgirioarenosbaseinas.lt;
  2. Vasaros laikas nustatomas administracijos nurodymu ir skelbiamas papildomai. Baseino darbo laikas nurodytas administracijoje ir interneto svetainėje zalgirioarenosbaseinas.lt
  3. Baseinas Lietuvos Respublikos valstybinių švenčių metu gali dirbti trumpiau, informaciją pateikiant interneto svetainėje zalgirioarenosbaseinas.lt registratūroje ir/ar socialiniuose tinkluose. Lietuvos Respublikos valstybinių švenčių metu galioja savaitgalio apsilankymų įkainiai, grupiniai užsiėmimai nevyksta.
  4. Pirčių darbo laikas skelbiamas: baseino informacinėje lentoje ir internetinėje svetainėje zalgirioarenosbaseinas.lt.
  5. Informacija apie mėnesinių, kartinių, ilgalaikių abonementų stabdymą ir pratęsimą pateikiama kainoraštyje ir zalgirioarenosbaseinas.lt   
  6. Baseine asmenys dėl jų saugumo yra stebimi vaizdo kameromis Baseino teritorijoje.
  7. Rūkyti lankytojams Baseino teritorijoje draudžiama.
  8. Baseinas neatsako už lankytojų asmeninius daiktus, paliktus Baseino patalpose ir neužrakintose daiktų saugojimo spintelėse.
  9. Lankytojų palikti ir vėliau kitų lankytojų ar Baseino personalo surasti ir Valdytojui perduoti daiktai saugomi administracijoje 5 (penkias) kalendorines dienas.
  10. Kai užrakinama daiktų saugojimo spintelė, užrakto korpuse užsidega raudonos spalvos indikatorius, kai atrakinama – indikatorius tampa neaktyvus. Lankytojai privalo kruopščiai patikrinti, ar patikimai užrakinta daiktų saugojimo spintelė.
  11. Kiekvienas lankytojas turi teisę naudotis ne daugiau kaip viena daiktų saugojimo spintele.
  12. Pažeidus šias Taisykles, lankytojas privalo nedelsdami palikti Baseiną, jeigu to reikalauja Valdytojas.
  13. Lankytojai, Baseine pajutę bet kokių sveikatos sutrikimų, privalo kreiptis į Baseino prižiūrėtoją ar kitą personalą.
  14. Baseino lankytojai privalo avėti šlepetes, tinkamas avėti drėgnoje, slidžioje aplinkoje.
  15. Baseine privaloma būti su baseinui skirta maudymosi apranga.
  16. Ilgesni plaukai privalo būti surišti gumyte plaukams/supinti į kasą.
  17. Prieš einant į baseino erdvę ir išeinant iš jos, lankytojams būtina nusiprausti po dušu.
  18. Didžiojo baseino (50m) gylis yra 2.2 m, todėl juo naudotis gali tik mokantys plaukti lankytojai. 25m baseino gylis 0,8 m, pramogų baseino gylis 1.20 – 1.40 m, vaikų baseino – 0,30 m.
  19. Plaukiojant takeliuose būtina laikytis dešinės pusės.
  20. Gerti ir valgyti galima tik pramoginio baseino erdvėje, esančioje baro zonoje.
  21. Poilsio erdvėje ant gultų po visu kūnu pasitiesti rankšluostį.
  22. Tam tikrose, daugiau atidumo reikalaujančiose vietose, iškabinti įspėjamieji ženklai, kurių privaloma laikytis.
  23. Lankytojas, atėjęs į baseiną su nepilnamečiu vaiku (iki 16 metų), privalo jį prižiūrėti, nepalikti vieno bei atsako už jo saugumą.
 5. Priplaukiamų barų ir restorano taisyklės
  1. Lankytojams iki 20 m. amžiaus alkoholiniai gėrimai ir lankytojams iki 18 m. amžiaus energetiniai gėrimai Baseino restorane ir baruose nėra parduodami.
  2. Baro darbuotojai turi teisę neaptarnauti apsvaigusių nuo alkoholio, narkotinių/psichotropinių medžiagų ar pavojingai besielgiančių asmenų.
  3. Lankytojas įsipareigoja vartoti alkoholinius gėrimus atsakingai ir įvertinti savo galimybes išlikti vandenyje budriems ir saugiems.
  4. Lankytojai įsipareigoja gėrimus vartoti saugiai, nepilstyti į baseiną ir nepalikinėti tuščios taros ne tam skirtose vietose.
  5. Draudžiama palikti gėrimus be priežiūros.
  6. Baseino darbuotojai neatsako už lankytojų gėrimus paliktus be priežiūros.
  7. Restorano maistą privaloma vartoti tik restorano zonoje.
  8. Draudžiama valgyti būnant vandenyje ar ne tam skirtoje restorano zonoje.
  9. Draudžiama išsinešti baro ar restorano indus/taures.
  10. Draudžiama maistą/užkandžius nešiotis po Baseino patalpas, nebent tam skirtuose induose išsinešimui;
  11. Lankytojas yra atsakingas už atsiskaitymus bare ar restorane, atliktus jų pačių ir jų atsakomybėje esančių žmonių apyrankėmis.
  12. Už vaikų apyrankėse priskirto kredito naudojimą atsiskaitymams bare ar restorane atsakingi tėvai ar vaikus lydintys asmenys ir išeidami iš baseino privalo atsiskaityti už jų įsigytas prekes išėjimo kasoje.
  13. Prieš išeidamas iš Baseino lankytojas turi atsiskaityti Baseino išėjimo kasoje už jo nupirktas prekes.
  14. Baro darbuotojai turi teisę neaptarnauti lankytojų be papildomo paaiškinimo.
  15. Restoranas automatiškai įtraukia 10% (dešimties procentų) aptarnavimo mokestį nuo išleistos sumos į lankytojo sąskaitą už paslaugas įsigytas bare ar restorane.
  16. Lankytojas turi teisę atsisakyti aptarnavimo mokesčio prieš atsiskaitydamas apyranke, po atsiskaitymo aptarnavimo mokestis negali būti anuliuotas.
 6. Pirčių zonos taisyklės
  1. Pirčių zonoje lankytojai prašomi netriukšmauti.
  2. Pirčių erdvėje lankytojai privalo turėti rankšluostį.
  3. Į sausas pirtis galima eiti tik turint rankšluostį, kurį pirtyje lankytojas privalo pasitiesti ant medinių gultų po visu kūnu.
  4. Prieš įeinant į pirtis bei jomis pasinaudojus, prieš įlipant į baseinus, sūkurines vonias būtina nusiprausti duše.
  5. Šlepetes būtina palikti prie įėjimo į sausąją pirtį.
  6. Garinėje pirtyje sėdėjimo vietą privalu nusiplauti su dušu. Dušu naudotis taip, kad netrukdytumėte šalia esantiems žmonėms.
  7. Pirčių zonoje rekomenduojame nenešioti papuošalų.
  8. Nesilaikantys pirčių zonos taisyklių įspėjami. Jei klientas pakartotinai pažeidžia taisykles, jis gali būti išprašytas iš vandens zonos ir kitą kartą neįleidžiamas.
  9. Draudžiama ant pirčių akmenų pilti savo atsineštus kvapus, skysčius (10.2 punktas).
  10. Nepilnamečiai vaikai iki 16 metų privalo pirtyje būti su už jų saugumą atsakingais suaugusiais asmenimis (1.9 punktas).
 7. Lankytojų teisės ir pareigos
  1. Lankytojas turi teisę:
   1. naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis;
   2. reikalauti, kad Valdytojas atlygintų lankytojo patirtą žalą, atsiradusią dėl Valdytojo kaltės, šiose Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka.
  2. Lankytojas įsipareigoja:
   1. prieš pradėdamas naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis, įsitikinti, kad jo sveikatos būklė ir fizinės galimybės jam leidžia jomis naudotis. Neigiamos pasekmės, susijusios su šio reikalavimo nevykdymu, tenka pačiam lankytojui;
   2. būdamas Baseine ir naudodamasis jame teikiamomis paslaugomis, griežtai laikytis šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų;
   3. būdamas Baseine segėti ir naudotis tik jam priskirta lustine apyranke;
   4. vykdyti Valdytojo personalo nurodymus dėl saugos reikalavimų ir šių Taisyklių laikymosi;
   5. naudoti tik plaukimo aprangą: moterys ir mergaitės – plaukimo kostiumėlį, vyrai ir berniukai – plaukimo glaudes.
   6. vaikai iki 3 metų amžiaus privalo mūvėti sauskelnes, pritaikytas būti vandenyje.
   7. nepilnamečiai vaikai iki 16 metų privalo būti kartu su už jų saugumą atsakingais suaugusiais asmenimis (1.9 punktas).
   8. Vaikai iki 6 m. amžiaus arba žemesni nei 130 cm ūgio pramoginiuose baseinuose, kurių gylis didesnis nei 80 cm, privalo dėvėti pripučiamas rankovytes. Jas nemokamai galima gauti pas gelbėtojus. „Rankovytės“ nėra privalomos, jeigu esantis atsakingas asmuo yra kartu su vaiku vandenyje, o vaikas yra ne toliau nei ištiestos rankos atstumu.
 8. Valdytojo teisės ir pareigos
  1. Valdytojas turi teisę:
   1. į Baseiną neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti tvarką, kelti pavojų kitų lankytojų saugumui, Baseino higienos būklei ir/ ar prieštarautų visuomenėje priimtoms elgesio normoms;
   2. į Baseiną neįleisti asmenų, jeigu jie nesutinka laikytis ar nesupranta šių Taisyklių;
   3. bet kuriuo metu pakeisti Baseino teikiamų paslaugų sąrašą ir/ ar jų įkainius be išankstinio įspėjimo;
   4. pašalinti iš Baseino lankytojus, kurie pažeidžia Taisykles, nepaiso įspėjamųjų ženklų, iškabose nurodytų reikalavimų, nevykdo personalo nurodymų. Tokiu atveju pinigai lankytojams negrąžinami;
   5. vienašališkai pakeisti Taisykles, jas paskelbiant viešai;
   6. neįleisti asmenų be papildomo paaiškinimo;
   7. Valdytojas turi teisę Baseine rengti uždarus vakarus.
 9. Rekomendacijos lankytojams
  1. Baseino administracija rekomenduoja planuojantiems pramogauti lankytojams įvertinti savo fizines galimybes ir sveikatos būklę (pvz. lėtinius susirgimus, traumas, nėštumą ir t.t.).
  2. Lankytojams nerekomenduojama į Baseiną neštis brangių ir/ar vertingų daiktų (papuošalų, laikrodžių, mobiliųjų telefonų ir pan.), kurie gali sugesti dėl drėgmės arba būti pamesti.
  3. Lankytojams nerekomenduojama naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis segint bet kokio tipo papuošalus ar kitus juvelyrinius dirbinius, galinčius padaryti žalą patiems lankytojams ir/ ar Baseino inventoriui. 
  4. Griežtai nerekomenduojama šokinėti, nardyti, daryti triukus, sulaikyti kvėpavimą po vandeniu, bandyti pernerti baseiną ar atlikti kitus sudėtingus ar rizikingus veiksmus.
 10. Draudimai baseine
  1. Baseine draudžiama:
   1. garsiai šūkauti, švilpauti, melagingai kviestis pagalbos, bėgioti (lankytojas gali paslysti ir susižaloti), stumdytis, grubiai elgtis, trukdyti kitiems lankytojams naudotis Baseino paslaugomis;
   2. atsinešti su savimi stiklinių, dūžtančių, aštrių daiktų;
   3. atsinešti su savimi maisto produktų bei gėrimų (išskyrus geriamąjį vandenį nedūžtančiuose induose);
   4. lankytis su gyvūnais;
   5. čiuožinėti laiptų turėklais, laipioti plieninėmis konstrukcijomis ar kitaip gadinti Baseine esantį inventorių;
   6. spjaudyti ant grindų ir į vandenį, atlikti natūralius gamtinius poreikius ne tualetuose;
   7. palikti nepilnamečius vaikus iki 16 metų be už jų saugumą atsakingų suaugusių asmenų;
   8. nardymo pratimus lankytojas gali atlikti tik papildomai apie tai informavęs gelbėtoją. Lankytojas, atlikdamas nardymo pratimus, prisiima visą atsakomybę ir riziką kylančią jo sveikatai ir saugumui įskaitant mirties atvejį ar bet kokį kitą jo sveikatos sutrikdymą;
   9. avėti lauko avalynę, išskyrus erdvę iki persirengimo rūbinės;
   10. lankytojui naudotis ne jam priskirta lustine apyranke;
   11. šokinėti į vandenį nuo baseinų kraštų, sūkurinių vonių, nardyti sūkurinėse voniose;
   12. vaikams iki 3 metų maudytis baseinuose be specialiai tam skirtų sauskelnių;
   13. filmuoti ir fotografuoti visose Baseino patalpose be paslaugų teikėjo leidimo;
   14. pilti gėrimus į baseinus ar sūkurines vonias;
   15. skustis ir/ar atlikti depiliavimosi procedūras Baseino patalpose;
   16. gręžti šlapius rūbus (maudymosi kostiumėlius, trumpikes, rankšluosčius ir kt. daiktus) persirengimo rūbinėse ant grindų;
   17. baseine lankytis/būti apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų;
   18. naudotis Baseino paslaugomis turint sveikatos sutrikimų ar esant blogai savijautai;
   19. nuogiems plaukioti baseinuose ir būti pirtyse;
   20. vandens voniose avėti avalynę, šlepetes ar bet kokio kito tipo apavus.
  2. Pirčių erdvėje draudžiama:
   1. atsinešti į pirtis ir jose naudoti savo užpilus, ekstraktus ir vantas;
   2. pirtyse patiems pilti vandenį ant akmenų;
   3. reguliuoti pirčių patalpose esančius prietaisus;
   4. pirtyse būti apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų;
   5. palikti nepilnamečius vaikus iki 16 metų be už jų saugumą atsakingų suaugusių asmenų;
   6. pirtyse avėti avalynę, šlepetes ar bet kokio kito tipo apavus.
 11. Atsakomybė
  1. Lankytojas, padaręs žalą Baseine, jame esančiam turtui, lankytojų turtui ir/ ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, negalią turintys asmenys, atsako jų tėvai ar globėjai.
  2. Baseino administracijai ar darbuotojams įtarus, jog lankytojas padarė nusikalstamą veiką, nedelsiant kviečiama policija.
  3. Nepilnamečių tėvai, globėjai ar kiti juos lydintys pilnamečiai asmenys, atsakingi už kartu atvykusių nepilnamečių, negalią turinčių asmenų supažindinimą su Taisyklėmis ir už šių Taisyklių laikymąsi.
  4. Numatytos materialinės žalos kompensacijos už prarastą ar sugadintą inventorių nustatomos pagal tuo metu patvirtintus įkainius.
  5. Lankytojas yra atsakingas už išsinuomotus daiktus, juos praradus kompensuoja Baseinui patirtą žalą. Negrąžinus arba sugadinus išnuomotą daiktą, lankytojas išėjimo kasose sumoka numatytą baudą pagal tuo metu nustatytus įkainius.
  6. Lankytojas, patyręs turtinę ir/ ar neturtinę žalą Baseine, nedelsdamas turi pranešti apie tai Baseino administracijai ar darbuotojui, nurodydamas įvykio vietą, laiką, aplinkybes, įvykį mačiusius asmenis. Jeigu lankytojas nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai ir pretenzijos dėl patirtos žalos sveikatai ir/ ar turtui nenagrinėjami.
  7. Valdytojas nenagrinėja lankytojo pretenzijų bei neatsako už lankytojo Baseine patirtą turtinę ir/ ar neturtinę žalą, jei lankytojas nesilaikė šiose Taisyklėse įtvirtintų reikalavimų ir/ ar rekomendacijų.
  8. Valdytojas neatsako už lankytojų asmeninius daiktus ar už tai, kad jie buvo prarasti ir/ ar iš dalies sugadinti, įskaitant ir lankytojų maudymosi kostiumus, kurie buvo apgadinti naudojantis nusileidimo kalneliais ar dėl chloruoto vandens.
  9. Baseinas už lankytojų sveikatai ir turtui kilusias pasekmes ar padarytą žalą tretiesiems asmenims neatsako, pretenzijų nepriima ir nenagrinėja, jei tos pasekmės atsirado dėl pačių lankytojų neatsargumo, nesilaikant šių Taisyklių, įspėjamuosiuose ženkluose ir užrašuose teikiamos informacijos bei Baseino personalo teisėtų nurodymų nevykdymo.

Atnaujinta - 2023-03-20
Informuojame, kad siekiant užtikrinti geriausią patirtį lankantis www.zalgirioarenosbaseinas.lt svetainėje yra naudojami šie slapukai (angl. cookies): Privalomi, Funkciniai, Analitiniai, Komerciniai. Jeigu nepageidaujate naudotis atitinkamų slapukų funkcijomis, tuomet paspauskite Slapukų valdymas ir pakeiskite slapukų valdymo nustatymus. Slapukų politika (1.3.3)
×