Bendrosios pirkimo – pardavimo ir elgesio taisyklės

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-24

TITULINIS

 1. TAISYKLĖSE NAUDOJAMOS SĄVOKOS
 2. BENDROSIOS NUOSTATOS
 3. SVARBI INFORMACIJA
 4. BILIETŲ ĮSIGIJIMO INFORMACIJA
 5. BILIETŲ NAUDOJIMO INFORMACIJA
 6. „ŽALGIRIO“ ARENOS BASEINO ABONEMENTO ĮSIGIJIMO INFORMACIJA
 7. „ŽALGIRIO“ ARENOS BASEINO ABONEMENTO NAUDOJIMO INFORMACIJA
 8. BILIETŲ/ABONEMENTŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS
 9. KAINOS IR KITI MOKESČIAI
 10. DOVANŲ ĮSIGIJIMO IR NAUDOJIMO INFORMACIJA
 11. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO INFORMACIJA
 12. SVARBI INFORMACIJA PRIEŠ ATVYKSTANT Į BASEINĄ
 1. TAISYKLĖSE NAUDOJAMOS SĄVOKOS
  1.1. Baseinas – UAB „Kauno arena“, juridinio asmens kodas 302505310, buveinės adresas: Karaliaus Mindaugo pr. 50 LT–44334 Kaunas. Oficialus „Žalgirio“ arenos baseino bilietų/abonementų platintojas Lietuvoje.
  1.2. Platintojas – Baseinas vienintelis bilietų/abonementų pardavėjas Lietuvoje.
  1.3. Bilietas – Standartinis bilietas arba E-bilietas, užtikrinantis įėjimą į baseiną.
  1.4. Abonementas – Baseino Kasoje ar Elektroninėje svetainėje įsigytas dokumentas, suteikiantis teisę patekti į baseino vidinę teritoriją.
  1.5. Produktas – kita Bendrovės teikiama ar platinama mokama paslauga ir/ar prekė.
  1.6. Pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo įsigyjantis Bilietą, Abonementą ir/ar kitą Produktą.
  1.7. Standartinis bilietas – Baseino Kasoje įsigytas dokumentas, suteikiantis teisę patekti į Baseiną.
  1.8. E-bilietas – Baseino internetiniame puslapyje įsigytas dokumentas, suteikiantis teisę patekti į Baseiną.
  1.9. Baseino prekės – visos Baseino parduodamos prekės, t. y. Bilietai, Abonementai, Produktai, įskaitant ir trečiųjų šalių prekes ir/ar paslaugas.
  1.10. Prekybos vieta – Kasa, Elektroninėje svetainėje esanti El. parduotuvė.
  1.11. Elektroninė svetainė – https://www.zalgirioarenosbaseinas.lt, informacinio pobūdžio svetainė, kurioje, taip pat yra įdiegta aktyvi nuoroda į Bilietų platinimo puslapį.
  1.12. Kasa – oficiali Baseino fizinė Prekybos vieta, esanti adresu Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas.
  1.13. DUK – Baseino pateikiami atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus.
  1.14. Platforma – įskiepis internetinėje svetainėje https://www.zalgirioarenosbaseinas.lt suteikiantis galimybę prenumeruoti išskirtinį Baseino turinį.
  1.15. Prenumeratorius – Fizinis ar juridinis asmuo įgyjantis Platformos prenumeratą.
  1.16. Planas – tam tikras Platformoje esančio Turinio rinkinys, kuris yra parduodamas Prenumeratoriui už mėnesinį mokestį.
 2. BENDROSIOS NUOSTATOS
  2.1. „Žalgirio“ arenos baseinas – UAB „Kauno arena“, juridinio asmens kodas 302505310, buveinės adresas: Karaliaus Mindaugo pr. 50 LT–44334 Kaunas (toliau tekste – Baseinas), siekdamas suteikti išsamią informaciją apie Baseino prekių įsigijimo, naudojimo, elgesio ir kitas susijusias tvarkas bei sąlygas, parengė šias Bendrąsias prikimo-pardavimo ir elgesio taisykles (toliau tekste – Taisyklės).
  2.2. Pirkėjas, prieš pirkdamas Baseino prekes, privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir jų laikytis. Įsigijus Baseino prekę/-es yra traktuojama, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su šiomis Taisyklėmis.
  2.3. Baseinas pasilieka teisę bet kada atnaujinti ir/ar pakeisti šias Taisykles be atskiro įspėjimo. Atnaujintos ir/ar pakeistos Taisyklės įsigalioja nuo paskelbimo Elektroninėje svetainėje dienos, atsižvelgiant į tai Pirkėjui yra rekomenduojama periodiškai patikrinti Taisykles, atkreipiant dėmesį į informacijos atnaujinimo datą, kuri pateikiama Taisyklių teksto viršuje.
  2.4. Jeigu šios Baseino Taisyklės skiriasi nuo kitų Baseino raštu ar žodžiu pateikiamų taisyklių ir informacijos, Pirkėjas visada turi vadovautis šiomis Taisyklėmis.
  2.5. Šiose Taisyklėse pirma didžiąja raide parašytos sąvokos turi būti suprantamos ir aiškinamos vadovaujantis sąvokų skiltyje ( 1.Taisyklėse naudojamos sąvokos) pateiktais apibrėžimais.
 3. SVARBI INFORMACIJA
  3.1. Baseinas yra oficialus bilietų platintojas Lietuvoje, pardavinėjantis Baseino prekes tik per oficialią Elektroninę svetainę ir Kasą.
  3.2. Baseinas, vykdydamas įvairius sezoninius ar ilgalaikius projektus, gali bendradarbiauti su kitomis įmonėmis. Tokiais atvejais Baseinas turi būti suprantamas kaip projekto partneris ir atitinkamai Pirkėjas turi susipažinti ne tik su Baseino pirkimo–pardavimo ar kitomis taisyklės, bet ir kitų įmonių taisyklėmis, jeigu tokios yra pateikiamos, bei jomis vadovautis.
  3.3. Baseinas, prireikus, pasilieka teisę keisti Baseino vietą, laiką ir/ar pateikti kitą svarbią informaciją apie Baseino pasikeitimus ar reikalavimus, pateikus viešą pranešimą Elektroninėje svetainėje, oficialiose socialinių tinklų paskyrose bei informavus Pirkėjus jų pateiktais elektroninio pašto adresais, jeigu tokie buvo pateikiami atliekant pirkimą. Baseinas neprisiima jokios atsakomybės dėl informacijos tikrumo, jeigu ji buvo išplatinta bet kokiais kitais būdais.
 4. BILIETŲ ĮSIGIJIMO INFORMACIJA
  4.1. Pirkėjas pirkdamas Bilietą įsipareigoja laikytis visų galiojančių ir naujai priimamų LR Vyriausybės nutarimų, dėl COVID-19 saugumo reikalavimų, skirtų uždarose patalpose.
  4.2. Bilietų pardavimu vykdo tik Baseinas. Baseinas neprisiima jokios atsakomybės dėl Bilieto tikrumo, galiojimo ar veikimo, jeigu jis buvo įsigytas bet kokiais kitais būdais. Baigtinis Oficialių tarpininkų sąrašas pateikiamas DUK skiltyje.
  4.3. Baseinas, siekdamas užtikrinti E-bilietų pardavimo paslaugos suteikimą nuotoliniu būdu per Elektroninę svetainę, nustato, kad Pirkėjas, norintis įsigyti E-bilietą, privalo susikurti asmeninę paskyrą užpildant elektroninę registracijos formą. Asmeninė paskyra yra skirta užtikrinti saugų E-bilieto pateikimą, apmokėjimo patvirtinimą ir saugią Pirkėjo identifikaciją. Pateikiami Pirkėjo duomenys ir paskyros administravimas yra vykdomi laikantis Baseino Privatumo politikos nuostatų.
  4.4. Pirkėjui nepageidaujant susikurti asmeninės paskyros, kai užpildoma elektroninė registracijos forma, yra suteikiama galimybė atvykti tiesiogiai į Kasą ir įsigyti Standartinį bilietą (COVID-19 pandemijos laikotarpiu ši paslauga neteikiama). Naujausia ir aktualiausia informacija apie Prekybos vietą ir darbo valandas yra skelbiama DUK skiltyje.
  4.5. Baseinas sudaro galimybes Pirkėjams atsiskaityti už Bilietus Kasoje mokant grynaisiais/banko kortelėmis/ bekontakčiais atsiskaitymo būdais arba Internetinėje svetainėje pasinaudojus elektroninės bankininkystės paslaugomis. Dėl techninių kliūčių ar atsiradus kitoms svarbioms aplinkybėms, atsiskaitymo būdai gali būti ribojami.
  4.6. Įmonių ir/ar didelių grupių nuo 10 asmenų Bilietų pirkimų užsakymai gali būti pateikiami ir elektroniniu paštu baseinas@zalgirioarena.lt. Bilietų užsakymas yra patvirtinamas tik po išankstinės sąskaitos apmokėjimo, kuriam yra skiriamas ne ilgesnis kaip 3 (trijų) darbo dienų apmokėjimo terminas. Jeigu išankstinė sąskaita iki nurodyto laiko nėra apmokėta užsakymas yra nebevykdomas ir Bilietai ilgesniam terminui nerezervuojami. Baseinas išankstinių sąskaitų neteikia, kai užsakymas yra pateikiamas likus 2 (dviem) kalendorinėms dienoms iki apsilankymo Baseine dienos arba vėliau, tokiu atveju pirkimai turi būti atliekami Elektroninėje svetainėje arba kasoje.
  4.7. Pirkėjams PVM sąskaitos-faktūros kasoje išrašomos klientui paprašius ir atiduodamos klientui, arba automatiškai po bilieto nusipirkimo internetu ir atsiunčiama į nurodytą el. adresą. Fiziniams ir juridiniams asmenims PVM sąskaita-faktūra yra išrašoma tik pagal mokėtojo duomenis, nurodytus pirkimo metu (pažymime, kad fizinio asmens pirkimui PVM sąskaita–faktūra neišrašoma juridinio asmens vardu).
  4.8. Jei už Bilietą nebuvo sumokėta ar sumokėta suma yra per maža, nepaisant priežasčių, dėl kurių tai įvyko, Baseinas vienašališkai turi teisę Bilieto neparduoti, panaikinti išduotą Bilietą ar nebevykdyti užsakymo ir laikantis Bendrovės procedūrų grąžinti Pirkėjui sumokėtą sumą.
  4.9. Pirkėjas, pirkdamas Standartinį bilietą Kasose (COVID-19 pandemijos laikotarpiu ši paslauga neteikiama) privalo nuolaidą patvirtinantį dokumentą pateikti pirkimo metu, kitu atveju Baseinas pasilieka teisę neparduoti Bilieto su nuolaida ir neatlygina jokių dėl to Pirkėjo patirtų nuostolių.
  4.10. Asmenys kurie turi judėjimo negalią privalo turėti tai patvirtinantį dokumentą. Pažymėjimą būtina turėti su savimi perkant Standartinį Bilietą Kasoje bei atvykus į Baseiną, priešingu atveju Baseinas pasilieka teisę Bilieto neparduoti ir/ar neįleisti Pirkėjo į Baseiną ir neatlygina jokių dėl to Pirkėjo patirtų nuostolių.
  4.11. Asmuo, lydintis Pirkėją su judėjimo negalia, kuris nėra asmeninis asistentas, privalo įsigyti atskirą Bilietą. Lydinčiajam asmeniui Bilietą reikia pirkti šalia Pirkėjo su judėjimo negalia.
  4.12. Vienam Pirkėjo su judėjimo negalia lydinčiajam asmeniui yra sudaryta galimybė įsigyti Bilietą už specialią kainą. Visiems lydintiems asmenims, norintiems įsigyti Bilietus šalia Pirkėjo su judėjimo negalia, reikia susisiekti su Baseino administracija el. paštu baseinas@zalgirioarenosbaseinas.lt. Taip pat Baseinas neįsipareigoja užtikrinti laisvų daiktų saugojimo spintelių priklausomai nuo Baseino užimtumo.
  4.13. Jeigu Pirkėjas, kurį lydintysis asmuo turi lydėti į Baseiną, dėl bet kokių priežasčių nebegali vykti į Baseiną, lydintysis asmuo be Pirkėjo su judėjimo negalia į Baseiną nėra įleidžiamas ir pinigai už Bilietą nėra grąžinami. Esant tokiai situacijai, lydintysis asmuo turi susisiekti su Bendrovės administracija ir įsigyjant naują Standartinį bilietą arba E-bilietą, papildomai susimokant kainos skirtumą. Tokia išimtis taikoma tik prieš įeinant į Baseiną.
  4.14. Asmeninis asistentas (žr. LR Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 2 straipsnio 4 dalį), lydintis neįgalųjį ir pateikęs patvirtintą Asmeninio asistento indentifikavimo pažymą (kaip tai numatyta LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021-07-01 įsakyme Nr. A1-478 „Dėl LR Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio įgyvendinimo“), turi teisę į Baseiną patekti nemokamai.
 5. BILIETŲ NAUDOJIMO INFORMACIJA
  5.1. Pirkėjas, norintis patekti į Baseiną, turi pateikti galiojantį Standartinį ar E-bilietą su nepažeistu/ gerai matomu unikaliu kodu prie įėjimo į Baseiną.
  5.2. E-bilietas gali būti atspausdintas ant balto popieriaus lapo arba pateikiamas išmaniajame įrenginyje. Pažymime, kad jeigu išmaniojo įrenginio ekranas yra įskilęs ar kitaip pažeistas, E-bilietas gali būti nenuskenuojamas, tokiu atveju rekomenduojame E-bilietą atsispausdinti.
  5.3. Nekokybiškai atspausdintas Bilietas ar pažeistas/ blogai matomas Bilieto unikalus kodas gali sukliudyti patekti į baseiną, tokiu atveju Baseinas neatlygina jokių Pirkėjo patirtų nuostolių.
  5.4. Vienas Bilietas galioja vienam Pirkėjui. Pažymime, kad Bilietu pasinaudoti galima tik vieną kartą, nebent biliete nurodyta kitaip.
  5.5. Kopijuoti, dauginti, parduoti Bilietą griežtai draudžiama. Pirkėjai, neteisėtai naudojantys Bilietą šiais tikslais, gali būti baudžiami pagal Lietuvos Respublikos administracinį ir/arba baudžiamąjį kodeksą. Nustačius ar įtarus apie šiuos pažeidimus, visada pranešame policijai ir yra pradedamas išsamus tyrimas.
  5.6. Pirkėjui įsigijus Bilietą, bet kokia atsitiktinio praradimo, kopijavimo ar kitokio praradimo rizika atitenka Pirkėjui nuo Bilieto perdavimo momento. Baseinas neatsako už bet kokius patirtus nuostolius dėl Bilieto praradimo ar galimai neteisėto kopijavimo.
  5.7. Pirkėjui pametus, pažeidus ar sunaikinus Standartinį bilietą, Baseinas nesuteikia tokio Bilieto dublikatų. Pirkėjas, kuris Elektroninį bilietą įsigijęs www.zalgirioarenosbaseinas.lt puslapyje ir jį praradęs, ar kitaip sugadinęs gali kreiptis į baseino administraciją el. paštu baseinas@zalgirioarena.lt ir gauti E-bilieto dublikatą.
  5.8. Naudoti Bilietus viešų žaidimų, konkursų ir kitokių reklamų rengimams ir reklamavimams, naudojant Bilietus, be Baseino leidimo yra griežtai draudžiama.
 6. „ŽALGIRIO“ ARENOS BASEINO ABONEMENTO ĮSIGIJIMO INFORMACIJA
  6.1. Abonemento Pirkėjas pirkdamas Abonementą įsipareigoja laikytis visų galiojančių ir naujai priimamų LR Vyriausybės nutarimų, dėl COVID-19 saugumo reikalavimų, skirtų uždarose patalpose vykstantiems renginiams.
  6.2. Abonementų pardavimus vykdo tik Baseinas. Baseinas neprisiima jokios atsakomybės dėl Abonemento tikrumo, galiojimo ar veikimo, jeigu jis buvo įsigytas bet kokiais kitais būdais.
  6.3. Bendrovė, siekdama vykdyti Abonementų pardavimą Kasose ir nuotoliniu būdu, nustato, kad Pirkėjas, norintis įsigyti Abonementą, privalo susikurti asmeninę paskyrą užpildant elektroninę registracijos formą arba tokia jam sukuriama perkant Abonementą Kasoje arba kreipiantis el. paštu. Asmeninė paskyra skirta užtikrinti saugų Abonemento ar iš jo išsiimamų E-bilietų pateikimą, apmokėjimo patvirtinimą ir Pirkėjo duomenų apsaugą bei identifikaciją. Pirkėjo duomenys ir paskyros administravimas yra vykdomas laikantis Privatumo politikos nuostatų.
  6.4. Baseinas sudaro galimybes Pirkėjams atsiskaityti už Abonementus Kasoje (COVID-19 pandemijos laikotarpiu ši paslauga neteikiama), mokant grynaisiais ir banko kortelėmis bei bekontakčiais atsiskaitymo būdais, arba Internetinėje svetainėje, pasinaudojus elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiradus techninėms kliūtims ar kitoms svarbioms aplinkybėms, atsiskaitymo būdai gali būti ribojami.
  6.5. Pirkėjui įsigijus Abonementą, PVM sąskaita-faktūra išrašoma kasoje klientui paprašius arba įsigijus internetu, siunčiama kliento nurodytu el. pašto adresu. Įmonėms PVM sąskaitos–faktūros yra išrašomos kasoje klientui prašant arba įsigijus internetu automatiškai pagal pirkimo metu suvestus duomenis ir pateikiamos nurodytu elektroniniu paštu. PVM sąskaita–faktūra yra išrašoma tik pagal mokėtojo duomenis, nurodytus pirkimo metu (fizinio asmens pirkimui PVM sąskaita–faktūra neišrašoma juridinio asmens vardu).
  6.6. Baseinas, Pirkėjui pageidaujant, už papildomą mokestį gali išduoti Abonemento vardinės kortelės (toliau – Kortelė) dublikatą, kuri naudojama patekimui į Baseiną. COVID-19 pandemijos laikotarpiu ši paslauga neteikiama.
  6.7. Kortelė be išankstinės rezervacijos yra gaminama ir išduodama tik Kasoje. Jeigu pirkimo metu Kortelės nebuvo galima pagaminti ir išduoti arba Pirkėjas Abonementą įsigijo Elektroninėje svetainėje, Kortelė gali būti gaminama ir išduodama tik Pirkėjui pateikus pirkimą patvirtinantį dokumentą, t. y. pirkimą patvirtinančią el. laiško kopiją arba galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. COVID-19 pandemijos laikotarpiu ši paslauga neteikiama.
  6.8. Juridinių asmenų Kortelės išduodamos tik pateikus galiojantį įmonės įgaliojimą arba pirkimą patvirtinantį dokumentą. COVID-19 pandemijos laikotarpiu ši paslauga neteikiama.
  6.9. Baseinas pasilieka teisę neišduoti Kortelės, jeigu Pirkėjas neturi pirkimą patvirtinančio ar kitų reikalaujamų dokumentų arba jei duomenys nesutampa su pateiktais Elektroninės svetainės registracijos COVID-19 pandemijos laikotarpiu ši paslauga neteikiama.
  6.10. Standartiškai Kortelė yra vardinė.
  6.11. COVID-19 pandemijos laikotarpiu Abonementai dėl patogumo ir saugumo yra pateikiami tik elektroniniu abonemento formatu. Elektroninis abonementas suformuojamas asmeniui/įmonei, pagal pirkimo metu Elektroninėje svetainėje pateiktus duomenis ir siunčiamas Abonemento Pirkėjui PDF formatu į nurodytą elektroninį paštą. Elektroninio abonemento kortelė taip pat yra saugoma ir Abonemento Pirkėjo Elektroninės svetainės paskyroje.
 7. „ŽALGIRIO“ ARENOS BASEINO ABONEMENTO NAUDOJIMO INFORMACIJA
  7.1. Abonementas galioja jo nurodytam laikotarpiui.
  7.2. Vienoje kortelėje gali būti tik vienas aktyvus abonementas.
  7.3. Sulaužyta, subraižyta ar kitaip apgadinta Kortelė arba nekokybiškai atspausdintas Bilietas ar pažeistas/ blogai matomas E-bilieto unikalus kodas gali sukliudyti patekti į Baseiną, tokiu atveju Baseinas neatlygina jokių Pirkėjo patirtų nuostolių.
  7.4. Kopijuoti, dauginti, perparduoti Abonementą griežtai draudžiama. Pirkėjai, neteisėtai naudojantys Abonementą šiais tikslais, gali būti baudžiami pagal Lietuvos Respublikos administracinį ir/arba baudžiamąjį kodeksą. Nustačius ar įtarus apie šiuos pažeidimus, visada pranešama policijai ir yra pradedamas išsamus tyrimas.
  7.5. Baseinui turint rimtą pagrindą manyti arba nustačius, kad Abonementas yra perpardavinėjamas, dubliuojamas ar kitaip yra pažeidžiamos Abonemento įsigijimo ir/ar naudojimo taisyklės, Abonemento Pirkėjas gali būti raštu įspėjamas ir/arba Pirkėjo Abonementas gali būti Klubo užblokuojamas iki 5 (penkių) darbo dienų, kol vyks išsamesnis informacijos patikrinimas. Nustačius, kad Pirkėjas Abonementu naudojosi ne pagal šias Taisykles, Abonementas gali būti užblokuojamas visam laikui ir Pirkėjui pinigai už Abonementą nėra grąžinami.
  7.6. Abonemento Pirkėjas gali perleisti Abonementą kitam asmeniui tik prieš tai informavęs Baseino administraciją elektroniniu paštu baseinas@zalgirioarena.lt, užpildęs prašymo formą. Perleidus Abonementą kitam asmeniui, perleidžiamos visos Abonemento turtinės ir neturtinės teisės.
  7.7. Abonemento Pirkėjas pats atsako už savo Abonemento saugumą, apie prarastą Kortelę ar nutekintus Abonemento duomenis Pirkėjas turi raštu informuoti Klubo administraciją elektroniniu paštu baseinas@zalgirioarena.lt arba atvykęs į Kasą (COVID-19 pandemijos laikotarpiu ši paslauga neteikiama). Naujos Kortelės pagaminimui  yra taikomas papildomas mokestis (9. Kainos ir kiti mokesčiai).
  7.8. Baseinas pasilieka teisę riboti Abonemento naudojimą per COVID-19 pandemijos laikotarpį.
 8. BILIETŲ/ABONEMENTŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS
  8.1. Pirkėjui neatvykus į baseiną ir nepasinaudojus Bilietu ar Abonementu, pinigai nėra grąžinami ir/ar kitaip kompensuojami.
  8.2. Bilietai gali būti keičiami ar grąžinami tik tuo atveju, jeigu įsigyta paslauga nebuvo suteikiama ir individualiai įvertinta Baseino atstovų. Todėl Pirkėjai prieš įsigyjant Bilietus visada privalo įvertinti visas Baseino aplinkybes, įskaitant datą, laiką ir kitas aktualias Baseino sąlygas prieš atliekant pirkimą.
  8.3. Abonementai nėra grąžinami, keičiami ar kompensuojami, išskyrus atvejus, kai įsigyta paslauga nebuvo suteikiama, tokiu atveju Pirkėjui gali būti suteikiama kompensacija už nepanaudotą Abonemento dalį, pagal Baseino individualiai įvertinta situacija.
  8.4. Numatytais grąžinimo atvejais Baseino atstovai susisieks su Klientais individualiai.
  8.5. Pirkėjas nuo tos dienos, kai Baseinas socialiniuose tinkluose/oficialiame puslapyje paskelbia apie vykdomus Bilietų ir/ar Abonementų grąžinimus, privalo kreiptis į Baseiną per nurodytą aktyvųjį grąžinimo terminą, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo tos dienos, kurią Pirkėjui buvo pateikta informacija apie pradėtą pinigų grąžinimo procesą. Grąžinimus Baseinas atlieka per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo taisyklingai užpildytos formos gavimo dienos.
  8.6. Pirkėjas, kuris pirko Bilietą ir/ar Abonementą Kasoje vykdant grąžinimus privalo pateikti Baseinui kasos čekį arba kitą pirkimą patvirtinantį dokumentą.
  8.7. Atliekant grąžinimus Pirkėjui yra grąžinama už Baseino prekę/-es sumokėta kaina, taip pat visi sumokėti platinimo bei papildomi mokėjimai. Pirkėjui nėra kompensuojamos jokios kitos patirtos papildomos išlaidos, pvz., kelionės ir pan., taip pat moralinė žala bei sumokėti administraciniai mokesčiai už faktiškai suteiktas vienkartines paslaugas, Abonemento keitimas ir pan.
  8.8. Jeigu COVID-19 pandemijos laikotarpiu Baseinas nepriims Klientų dėl LR Vyriausybės nutarimų ribojimų/draudimų bus suteikiama piniginė kompensacija.
  8.9. Pirkėjui turint pagrįstą prašymą/skundą dėl įsigytos Baseino prekės/-ių, jį galima pateikti susisiekus su Baseinu el. paštu baseinas@zalgirioarena.lt ir/arba pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai www.vvtat.lt (Vilniaus g. 25, LT- 0140, Vilnius), taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildant prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr.
  8.10. Abonemento Pirkėjui mirus, jo Abonemento galiojimas baigiasi nuo tos dienos, kada Baseinas apie tai sužinojo. Baseinas per 5 (penkias) darbo dienas paskutiniu žinomu Abonemento Pirkėjo adresu, registruotu laišku, išsiunčia informacinį pranešimą apie Pirkėjo Abonemento galiojimo pabaigą ir galimybę susigrąžinti nepanaudotą pinigų likutį per 3 (tris) mėnesius nuo laiško išsiuntimo dienos. Paveldėtojams per nurodytą laiką nepateikus prašymo raštu grąžinti nepanaudotus pinigus už Pirkėjo Abonementą, pinigai vėliau nėra grąžinami ir atitenka Baseinui.
 9. KAINOS IR KITI MOKESČIAI
  9.1. Baseinas turi teisę bet kuriuo sezono metu keisti Baseino prekių kainas.
  9.2. Išimtinai tik Baseinas turi teisę taikyti pardavimo skatinimo akcijas, trumpalaikes nuolaidas, platinti nuolaidos kodus. Informacija apie tokias pardavimo akcijas gali būti pateikiama Elektroninėje svetainėje ir/arba siunčiamuose naujienlaiškiuose. Pirkėjai vykdomos akcijos laikotarpiu nepasinaudoję nuolaidomis ir įsigiję Baseino prekę be nuolaidos, neturi teisės reikalauti grąžinimo ar kompensacijos suteikimo.
  9.3. Baseinas turi teisę už papildomai teikiamas paslaugas imti papildomus vienkartinius, negrąžinamus mokesčius už administracines paslaugas, tokias kaip: Abonemento perleidimo kitam asmeniui mokestis, naujos Abonemento kortelės spausdinimo mokestis ir pan. Tokių administracinių paslaugų sąrašas ir kainoraštis, pateikiamas DUK skiltyje.
  9.4. „Žalgirio“ arenos automobilių stovėjimo aikštelė renginių metu yra mokama. Sužinoti kainas ir įsigyti parkavimo bilietą galima oficialioje parkavimo mokesčio surinkėjo „ADC parking“ internetinėje svetainėje: https://www.adcparking.com/#zalgirio_arena.
 10. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO INFORMACIJA
  10.1. Baseinas vertina ir saugo Jūsų pateikiamų, iš Jūsų gaunamų ir ar Jūsų sukuriamų duomenų privatumą, todėl informacija apie tai, kaip Baseinas renka, kaupia, sistemina, naudoja ir tvarko Jūsų asmens duomenis yra pateikiama išsamioje Privatumo politikoje.
 11. SVARBI INFORMACIJA ATVYKSTANT Į BASEINĄ
  11.1. Prieš atvykstant į Baseiną rekomenduojama patikrinti informaciją apie galimus pasikeitimus.
  11.2. Patekimas į Baseiną galimas tik parodžius galiojantį Bilietą, Abonementą arba turint kitas Renginio žiūrėjimo teises.  
  11.3. Pirkėjas įsigijęs Bilietą su studento, moksleivio ar senjoro nuolaida, prieš patekdamas į Baseiną, privalo pateikti nuolaidą patvirtinantį dokumentą, priešingu atveju Baseinas pasilieka teisę Pirkėjo neįleisti į Baseiną ir neatlygina jokių dėl to Pirkėjo patirtų nuostolių.
  11.4. Senjoro nuolaida gali pasinaudoti visi asmenys, sulaukę Lietuvoje priimto senatvės pensinio amžiaus ir turintys senatvės pensijos gavėjo pažymėjimą.
  11.5. Vaikai iki 4  metų (imtinai) į Baseiną įleidžiami nemokamai. Kilus įtarimui, kad vaikui gali būti daugiau negu  4 metai, gali būti prašoma pateikti vaiko amžių patvirtinantį dokumentą. Atvykstant į Baseiną su vaikais Pirkėjui privaloma itin atidžiai susipažinti ir laikytis šiose taisyklėse pateiktų saugaus elgesio reikalavimų.
  11.6. Baseinas informuoja, kad neįleidžiami asmenys paveikti alkoholinių gėrimų, psichotropinių ar narkotinių medžiagų. Taip pat neįleidžiami Pirkėjai, kurie Baseino atstovų yra paskelbti/laikomi kaip nepageidaujami. Šiems Pirkėjams pinigai už įsigytus Bilietus negrąžinami ir nėra atlyginami jokie papildomai patirti nuostoliai.
  11.7. Baseino atstovai pasilieka teisę neįleisti Pirkėjų, kurie nesutinka su bet kuriomis vidaus elgesio taisyklėmis.
  11.8. Į Baseiną griežtai draudžiama įsinešti maisto ir gėrimų, narkotinių medžiagų, aštrių daiktų, daiktų, su kuriais galima sukelti grėsmę kitų saugumui, ginklų, gyvūnų, profesionalią filmavimo, fotografavimo ir garso įrašymo įrangą. Pirkėjai, norintys įsinešti nurodytus daiktus, į Baseino teritoriją neįleidžiami bei pinigai už įsigytus Bilietus negrąžinami ir nėra atlyginami jokie papildomai patirti nuostoliai. Baseinas pasilieka teisę neleidžiamų daiktų sąrašą plėsti kaip tinkama.

Atnaujinta - 2023-01-27
Informuojame, kad siekiant užtikrinti geriausią patirtį lankantis www.zalgirioarenosbaseinas.lt svetainėje yra naudojami šie slapukai (angl. cookies): Privalomi, Funkciniai, Analitiniai, Komerciniai. Jeigu nepageidaujate naudotis atitinkamų slapukų funkcijomis, tuomet paspauskite Slapukų valdymas ir pakeiskite slapukų valdymo nustatymus. Slapukų politika (1.3.3)
×